افزایش ۲۰۰ میلیون یورویی سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران

به گفته مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران سرمایه صندوق ضمانت صادرات ۲۰۰ میلیون یورو افزایش یافته است.
به گزارش کنکاش فردا، سید امیر برهانی نائینی امروز در نمایشگاه توانمندی های صادراتی، اظهار داشت: برنامه وزارت صمت متنوع سازی مقاصد صادراتی است و لذا صندوق ضمانت صادرات هم روی همین برنامه حرکت می کند تا بتوانیم در مقاصد صادراتی تنوع ببخشیم. لذا برگزاری اجلاس اتحادیه آفریقا نیز در همین زمینه بوده است‌. مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران بیان داشت: در سال ۱۴۰۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات ایران برنامه ویژه برای صادرات به مقصد آفریقا دارد و در این زمینه سرمایه گذاری ویژه داریم و صندوق هم بر حسب تکلیف و وظیفه قانونی مقرر شده تا برای پوشش بیمه ای و ضمانت نامه برای سرمایه گذاری ایرانیان در آفریقا ارائه دهد.
برهانی به صادرات محصولات دانش بنیان اشاره کرد و گفت: بسته ویژه صادرات محصولات دانش بنیان تدوین که به همه شرکت های دانش بنیان نیز ارایه کرده ایم. بر همین اساس این بسته حداقل وثایق برای تضمین دریافت وام در نظر گرفته شده تا با ضمانت صندوق، تسهیلات ارزان قیمت از بانک دریافت کنند.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از تاکیدات دولت بر توسعه صنایع دانش بنیان صادرات محور، است گفت: بنابراین در رو جاری در این راستا تفاهم نامه ای با صندوق صنایع پیشرفته زیرمجموعه وزارت صمت امضا می شود.
برهانی در مورد میزان بیمه نامه صندوق ضمانت صادرات، گفت: کل پوشش بیمه نامه و ضمانت نامه صندوق از ابتدا تاکنون ۲۲ میلیارد یورو است.وی درباره سرمایه ثبتی صندوق ضمانت صادرات : گفت سرمایه ثبتی صندوق در این دوره به ۲۰۰ میلیون یورو افزایش یافت و لذا در حال حاضر این سرمایه به ۲۴۷ میلیون یورو رسیده است.