با دورریزها به جنگ مافیای نهاده بروید

در حالی سالانه 7 میلیارد دلار ارز برای واردات نهاده دامی هزینه می‌شود که پسماند‌های کشاورزی می‌تواند خوراک دام کشور را تامین کند.
به گزارش کنکاش فردا، «کمبود و گرانی نهاده دامی عامل کاهش جمعیت دام و گرانی گوشت است» این را علی عزیزی کارشناس امور دام می‌گوید.قیمت گوشت تا ۷۰ درصد وابسته به نرخ خوراک دام است.مدیرکل دفتر توسعه پایدار وزارت جهاد کشاورزی امروز می‌گوید که فقط پسماند نیشکر استان خوزستان و ضایعات موز سیستان سه میلیون تن خوراک دام می‌تواند تولید کند.ابوالفضل رئوفی معتقد است که ۴۰ درصد محتویات شکمبه دام‌های سنگین هم قابلیت تبدیل شدن به خوراک دام دارد.سالانه ۹۰ هزار تن محتویات شکمبه پس از کشتار به دست می‌آید که ۴۰ درصد آن رقمی معادل ۳۶ هزار تن خواهد شد.
طبق گزارش مرکز آمار، سال گذشته حدود ۱۴٫۵ میلیون تن نهاده دامی به ارزش ۷ میلیارد دلار وارد کشور شده است.
سالانه حدود ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود که طبق آمار فائو نزدیک به ۴۰ درصد آنها ضایعات می‌شوند، این میزان محصول از ۱۸ میلیون هکتار زمین زراعی به دست می‌آید که بخشی از بقایای گیاه در زمین می‌ماند و همه اینها قابلیت تبدیل به خوراک دام دارند. ۳ میلیون تن خوراک دام که از پسماند دو استان به دست می‌آید تغذیه سالانه ۲۰۰ هزار راس دام را کفایت می‌کند.
واردات نهاده دامی همواره متناسب با نیاز نبوده و بازارهای کاذبی وجود دارد که نهاده را به چند برابر قیمت می‌فروشند در همه اینها ردپای مافیای واردات وجود دارد.
کارشناس حوزه بازرگانی جلال خیرخواه می گوید که به جای مافیا باید بگوییم «وارد‌کنندگان باسابقه» که اگر این فرد از اعتبار خود استفاده نکند خوراک دام به موقع به کشور نمی‌رسد زیرا بانک مرکزی ارز واردات را به موقع نمی‌دهد.
در مقابل، کارشناس کشاورزی ابراهیم مرادزاده معتقد است که رویه سیستم‌های دولتی که وارد کنندگان را طی سالها متنوع نکرده اند اشتباه بوده و اکنون پرونده فساد نهاده دامی به سطح وزرا هم رسیده است.
برای رفع این مشکلات، نخست با افزایش تولید داخل و استفاده از ظرفیت‌های موجود وابستگی ۷۰ درصدی به واردات به حداقل برسد. دوم واردات با ارز آزاد جایگزین ارز نیمایی شود مافیاها زمانی که نهاده با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شد ظهور کردند و در دوره ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کم رمق‌تر شده‌اند.