دنبال مسئول‌سازی ادارات در حوزه اورژانس اجتماعی هستیم

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به نظارت دادستانی بر اجرای طرح اورژانس قضایی از جنبه حفظ حقوق عامه گفت: در حوزه اورژانس اجتماعی به دنبال مسئول‌سازی دستگاه‌ها هستیم.

به گزارش کنکاش فردا، مهدی بخشی روز چهارشنبه در نشست هماهنگی و بررسی مشکلات اورژانس اجتماعی کرمان، ضمن بررسی ویژه عملکرد و اثربخشی اقدامات اورژانس‌های اجتماعی بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی به منظور اثربخشی اقدامات این نهاد تاکید کرد.

وی گفت: اورژانس اجتماعی با عملکرد بموقع و اثرگذار خود می تواند زمینه بروز بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی را از بین ببرد لذا دارای اهمیت ویژه ای است.

بخشی با اشاره به اینکه اورژانس اجتماعی بدون همکاری مطلوب سایر دستگاه‌ها نمی تواند وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دهد، تاکید کرد: در اجرای دستورالعمل ها و قوانین باید به شکلی اقدام شود که منافع جامعه و خانواده ها حفظ و مشکلات موجود برطرف شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان عنوان کرد: اجرای برنامه ها بر اساس قانون باید به شکلی انجام شود که در نهایت منجر به رضایت مردم شود و زمینه ای فراهم آورد که آسیب ها به حداقل برسد.