روند پرداخت آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن باید در چهار مرحله پرداخت شود که مرحله اول حین ثبت نام و سه مرحله دیگر متناسب با پیشرفت کار است، بنابراین سازندگان اجازه ندارند خارج از این فرآیند، وجهی را دریافت کنند.

به گزارش کنکاش فردا، محمود محمودزاده، اظهار داشت: پرداخت آورده از سوی متقاضیان نهضت ملی مسکن در چهار مرحله انجام می‌شود. یک مرحله موقع ثبت نام است و سه مرحله دیگر در حین اجرای پروژه از متقاضیان دریافت خواهد شد.

وی افزود: مرحله دوم بعد از فوندانسیون، مرحله سوم بعد از اسکلت و سفت‌کاری و مرحله آخر هم در زمان نازک کاری توسط متقاضیان پرداخت می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره نحوه تزریق تسهیلات به پروژه‌ها نیز گفت: تسهیلات واحدهای جهش تولید و تامین مسکن در سه مرحله پرداخت می‌شود. مرحله اول در زمان فوندانسیون، مرحله دوم در زمان اسکلت و ‌سفت‌کاری و مرحله سوم حین نازک کاری است. در واقع متقباضیان یک مرحله پیش پرداخت دارند که در تسهیلات نیست.

محموزاده تاکید کرد: هیچ سازنده‌ای اجازه ندارد بیش از آنچه تعیین شده از متقاضیان وجهی دریافت کند. پول را بدون قاعده نمی‌توانند بگیرند بلکه صرفا با پیشرفت پروژه منابع تزریق می‌شود. اگر غیر از این عمل می‌شود متقاضیان به ما اعلام کنند.

وی درباره قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن گفت: قیمت بر اساس نرخ تمام شده است. در حال حاضر می‌توانیم یک عدد تخمینی اعلام کنیم اما وقتی قیمت خدمات و مصالح ثابت محاسبه قیمت دشوار است. کسی نمی‌تواند بگوید شش ماه دیگر قیمت مصالح چقدر خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: حدود ۷۰ درصد هزینه ساخت واحدها را مصالح ساختمانی به خود اختصاص می‌دهد و ۳۰ درصد دستمزد است. مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران طبیعتا مقداری روی قیمت تمام شده واحدهای نهضت ملی تاثیر خواهد گذاشت. ممکن است برخی دیگر از هزینه دستخوش تغییر شود، بنابراین قیمت در زمان اتمام کار مشخص خواهد شد.

محمودزاده تصریح کرد: متقاضیان اطمینان داشته باشند تمام تلاش دولت و وزارت راه و شهرسازی این است که قیمت واحدهای نهضت ملی به پایین‌ترین حد ممکن برسد. بنابراین تلاش می‌کنیم در هزینه مصالح و خدمات تخفیف بگیریم یا معافیتهایی برای متقاضیان دریافت کنیم.