صبانور طلایه‌دار ثبت رکود ماهیانه تولید شد

به گزارش کنکاش فردا، در فروردین ماه ۱۴۰۳، شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با تولید ۵۳ هزار و ۶۵۳ تن گندله، ۱۰۴ هزار و ۴۰ تن کنسانتره و ۲۸۶ هزار و ۱۲۷ سنگ‌آهن، طلایه‌دار رکورد ماهانه تولید در بخش معدن و صنایع معدنی شد. آخرین رکورد تولید صبانور در حوزه تولید سنگ‌آهن مربوط به […]

به گزارش کنکاش فردا، در فروردین ماه ۱۴۰۳، شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با تولید ۵۳ هزار و ۶۵۳ تن گندله، ۱۰۴ هزار و ۴۰ تن کنسانتره و ۲۸۶ هزار و ۱۲۷ سنگ‌آهن، طلایه‌دار رکورد ماهانه تولید در بخش معدن و صنایع معدنی شد.

آخرین رکورد تولید صبانور در حوزه تولید سنگ‌آهن مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۱ به میزان ۱۸۴ هزار و ۳۱۹ تن بود؛ همچنین در حوزه تولید کنسانتره نیز آخرین رکورد در فروردین ماه ۱۴۰۰ به میزان ۹۳ هزار و ۲۵۴ تن ثبت شد.

در حوزه تولید گندله نیز آخرین رکورد مربوط به فروردین ماه ۹۹ به میزان ۴۴ هزار و ۸۷۲ تن بوده است.

انتهای پیام/