فدراسیون کشتی در سال چقدر هزینه می‌کند؟

اعضای هیات اجرایی و رییس فدراسیون کشتی در مورد بودجه مورد نیاز این رشته گفت و گو کردند.

به گزارش کنکاش فردا، یازدهمین جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با حضور اعضا در دفتر محمود خسروی‌وفا برگزار شد و در این جلسه علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی حضور داشت که بیشتر در مورد بودجه مورد نیاز کشتی صحبت کرد.

او در نشست با اعضای هیات اجرایی گزارشی را از عملکرد این رشته‌ها و هزینه های انجام شده ارائه داد و خواستار افزایش قابل توجه بودجه این رشته شد.

گفته می شود که دبیر در این نشست اعلام کرده که سالیانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان برای تمام مواردی از اعزام گرفته تا ایجاد زیر ساخت ها هزینه می‌کند بنابراین مشخص کنند که بر چه اساسی قرار است بودجه به فدراسیون‌ها تعلق بگیرد. او همچنین عنوان کرده است که اگر بر اساس تعیین شاخص باشد چه مواردی ملاک این شاخص است. اگر شاخص، مدال آوری در ادوار مختلف المپیک است بگویند چند درصد از مدال های گرفته شده مربوط به کشتی بوده است؟

اگر شاخص، مدال آوری در المپیک توکیو باشد که کشتی ۶۵ درصد مدال ها را گرفته است و اگر هم شاخص مدال طلای المپیک توکیو باشد که کشتی در المپیک توکیو مدال طلا داشته است.

اعضای هیات اجرایی در مورد این مسئله به بحث پرداختند که البته جمع بندی نهایی نشد و احتمالا هیات اجرایی یک جلسه دیگر با دبیر برگزار می کند.

در این جلسه قرار بود که در مورد جدول کمک مالی به فدراسیون ها هم صحبت شود که فرصت نشد و قرار است سه‌شنبه هفته آینده یک جلسه فوق العاده هیات اجرایی برگزار شود.

مناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک قرار بود نشست خبری را در مورد مصوبات جلسه هیات اجرایی برگزار کند که به دلیل برگزاری جلسه‌ای در سازمان برنامه‌ریزی و بودجه لغو شد.