معاون وزیر صمت

مافیای دارو در کشور فعال است

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مصادیقی که درباره مافیای دارو وجود دارد صرفا ادعا نیست بلکه برای برخی از آن‌ها پرونده‌هایی در قوه قضائیه تشکیل شده و موضوع موثق است.

به گزارش کنکاش فردا، محمد مهدی برادران معاون وزیر صمت اظهار داشت: این افراد در برخی موارد با ترویج واردات بی رویه و فشار بر مصرف کننده نهایی به دنبال منافع خود هستند و باید آن‌ها را از صنعت داروسازی جدا کرد.

 برادران افزود: دستگاه‌های نظارتی پرونده‌هایی را بصورت شفاف در خصوص مافیای دارو ارائه کرده اند و نمی‌توان آن را انکار کرد، اصل نظارت به عهده سازمان غذا و دارو است و ما هم خواهان تشدید نظارت‌ها بودیم، البته همین تشدید نظارت‌ها هم منجر به اعتراض برخی از افراد در این صنعت شده است و با انکار موضوع تلاش دارند از نظارت‌ها بکاهند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: در سال‌های گذشته ردپای مافیای دارو را مشاهده کرده ایم و حتی به برخی از فعالان این صنعت که منکر مافیا بودند گفتم اگر شک دارید در آینه نگاهی بندازید تا ببینید.