وضع تامین غذا در ایران بهتر از ۹۶ کشور جهان

بر اساس بررسی یک موسسه بین المللی وضع تامین غذا در ایران بهتر از ۹۶ کشور جهان است و نمره ایران نسبت به سال گذشته یک واحد و نسبت به دو دهه گذشته وضع ۱۰۰ درصد رشد یافته است.

به گزارش کنکاش فردا، بر اساس شاخص جهانی گرسنگی که موسسه کانسرن ورلدواید برای سال ۲۰۲۲ منتشر کرده، ایران در این شاخص بین ۱۲۵ کشور جهان جایگاه ۲۹ دارد و مفهوم آن این که ایران از ۹۶ کشور جهان وضعیت تامین غذای بهتری دارد.

نمره ایران از نظر شاخص گرسنگی جهانی امسال ۶.۵ است که نسبت به قبل که این رقم ۷.۴ واحد بود، یک واحد بهبود یافته و این نمره برای ایران نشانه وضعیت عادی است.

وضع تامین غذا در ایران بهتر از ۹۶ کشور جهانبر این اساس به هر کشور نمره‌ای از ۱ تا ۵۰ داده می‌شود که هر چه نمره کشوری در شاخص گرسنگی جهانی بیشتر باشد نشان دهنده وضع بدتر مردم آن کشور از نظر گرسنگی است.

در این شاخص به نمره کمتر از ۹.۹ (عادی)، بین ۱۰ تا ۱۹ (متعادل)، ۲۰ تا ۳۴.۹ (مرحله جدی)، بین ۳۵ تا ۴۹.۹ (هشدار) و بیش از ۵۰ (فوق العاده خطر) در نظر گرفته شده و جایگاه ایران در این بین عادی است.

شاخص گرسنگی جهانی بر پایه چهار مولفه تعریف شده که عبارت‌اند از درصدی از جمعیت که به کالری کافی دسترسی ندارند، درصد کودکان زیر پنج سال که وزنی کمتر از حد معمول دارند، درصد کودکان زیر پنج سال که کمتر از حد معمول قد دارند و درصد کودکانی که قبل از پنج سالگی می‌میرند.

در یک رده بندی کشورها بین ۵ تا ۴۹.۹ نمره داده شده اند هر چه نمره‌ها بیشتر شود یعنی از نظر تامین غذا شرایط سخت تری دارند در این رتبه بندی ایران از ۹۶ کشور جهان وضع مطلوب تر و بهتری از نظر تامین غذا دارد از جمله از کشورهای عربستان آرژانتین، الجزایر، مولداوی، مکزیک، مراکش، لبنان، اردن، تایلند، مصر، آفریقای جنوبی، عمان، عراق، اندونزی، پاکستان و هند.

علاوه بر آن شاخص گرسنگی در ایران طی دو دهه گذشته تقریبا نصف شده و روند آن از سال ۲۰۰۰ تاکنون نزولی بوده است.

شاخص گرسنگی ایران در سال ۲۰۰۰ نمره ۱۳.۷ بوده و این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۶.۵ کاهش یافته است یعنی وضعیت تامین غذا به مراتب بهتر شده است.

*کاهش سوء تغذیه جمعیت
در دو دهه گذشته سهم جمعیت دارای سوء تغذیه در بین بزرگسالان و نیز کودکان زیر ۵ سال به شدت کاهش یافته است.

موسسه غیردولتی «کانسرن ورلدواید» یک سازمان بشردوستانه بین المللی، شاخص گرسنگی جهانی را تعریف کرده و با استفاده از این شاخص وضعیت کشورهای در حال توسعه را از نظر گرسنگی و سوءتغذیه بررسی می‌کند.