کاهش ۴ درصدی بارش‌های کل کشور نسبت به سال گذشته| کمبود بارش ۴۰ درصدی تهران نسبت به بلندمدت

بارندگی‌های کشور از ابتدای مهرماه تا ۱۹ اسفندماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ۴ درصد کاهش یافته است.

به گزارش کنکاش فردا، بر اساس اطلاعات جوی سازمان هواشناسی کشور، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهرماه تا ۱۹ اسفندماه سال آبی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ معادل ۱۴۳.۹ میلی‌متر است که نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت(۱۶۰.۸) با ۱۰ درصد کاهش همراه شده است.

میزان بارش‌ها نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته نیز که برابر با ۱۴۹.۹ میلی‌متر بوده به میزان ۴درصد کمتر شده است.

همچنین بر اساس اعلام مدیرکل اداره هواشناسی استان تهران از ابتدای سال زراعی تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ به‌طور میانگین حدود ۹۳ میلیمتر بارندگی ثبت شده است و میزان بارندگی‌ها بیانگر آن است که نسبت به بلند مدت ۴۰ درصد و نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد کاهش بارندگی در استان تهران داشته‌ایم.

در جدول زیر وضعیت بارش استان‌ها تا ۱۹ اسفندماه را مشاهده می‌کنید.

کاهش ۴ درصدی بارش‌های کل کشور نسبت به سال گذشته| کمبود بارش ۴۰ درصدی تهران نسبت به بلندمدت