کیفرخواست سارقان سابقه‌دار از منازل تهران صادر شد

دادستان عمومی و انقلاب تهران از پایان تحقیقات و صدور کیفرخواست برای اعضای یک گروه از سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار از منازل در تهران خبر داد.

به گزارش کنکاش فردا، علی صالحی با اشاره به سیاست‌های رئیس قوه قضاییه مبنی بر تسریع در رسیدگی به سرقت و جرایم خشن و برخورد قاطع با افراد مخل آسایش و امنیت روانی جامعه اظهارداشت: متهمان اصلی این پرونده از سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار تهران هستند که به تنهایی یا با مشارکت یکدیگر سرقت‌های متعددی انجام داده‌اند و با انجام اقدامات پلیسی توسط مأموران آگاهی دستگیر شدند.

وی ادامه داد: حسب دستور رئیس قوه قضاییه دایر بر تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها، این پرونده به صورت ویژه و در شعب تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

صالحی اضافه کرد: متهمان این پرونده هفت نفر هستند که همگی به اتهام مشارکت در سرقت‌های متعدد حدی و سرقت از منازل، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند و با توجه به شدت جرایم ارتکابی، برخی از شکات پرونده، خواهان اعمال اشد مجازات قانونی شده‌اند.

دادستان تهران با ذکر جزییات پرونده اظهارداشت: این افراد به ویژه سردسته آنها با اطلاع از مکان‌هایی که صاحب خانه حضور نداشته و گاهی در حضور افراد خانواده و تهدید آنها با سلاح‌های سرد و گرم وارد منازل می‌شدند و اقدام به سرقت می‌کردند.

وی تصریح کرد: خط قرمز دستگاه قضایی امنیت شهروندان است و کسانی که به هر دلیلی بخواهند امنیت را از مردم سلب کنند با اشد مجازات روبه رو خواهند شد.

دادستان تهران به مردم توصیه کرد: شهروندان با اقدام پیشگیرانه، اموال و اشیای قیمتی خود را در محل مناسب و امن نگهداری کنند.